Contact

Gebouw_PSJ_1
Sint-Joriscollege
Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven
Postbus 4083
5604 EB Eindhoven
T   040 – 2116090
F   040 – 2112925
E   info-sintjoris@sghetplein.nl
W  www.sintjoriscollege.info
Aloysius De Roosten
Saenredamstraat 2
5643 RR Eindhoven
T   040 – 2920258
E   info-aloysius@sghetplein.nl
W  www.aloysiusderoosten.info
Praktijkschool Eindhoven
Amundsenlaan 6
5623 PV Eindhoven
T   040 – 2450778
F   040 – 2465027
E   info-praktijkschool@sghetplein.nl
www.praktijkschooleindhoven.info
Antoon Schellenscollege
Hendrik Staetslaan 54
5622 HN Eindhoven
Postbus 1281
5602 BG Eindhoven
T   040 – 2453220
E   info-aschellens@sghetplein.nl
www.antoonschellenscollege.info
Vakcollege Eindhoven
Geert Grootestraat 1-01
5643 RB Eindhoven
Postbus 4064
5604 EB Eindhoven
T   040 – 2114680
info-vakcollegeeindhoven@sghetplein.nl
www.vakcollegeeindhoven.nl
Helder havo en vwo
Aalsterweg 285
5644 RE Eindhoven
Postbus 4083
5604 EB Eindhoven
T   040 – 2155202
E   info-helder@sghetplein.nl
W  http://www.helderhavovwo.info
Scholengroep Het Plein
Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven
Postbus 4083
5604 EB  Eindhoven
T 040 – 7900080
E secretariaat@sghetplein.nl
Financiële administratie Scholengroep Het Plein
T   040 – 7900082
E   financien@sghetplein.nl