Welkom!

Onze scholengroep
Scholengroep Het Plein (SHP) is een brede scholengroep voor voortgezet onderwijs die is ontstaan uit een samenwerking van zes scholen op diverse locaties in heel Eindhoven. Onze vestigingen zijn:

 • Aloysius De Roosten: mavo, determinatie onderbouw vmbo-k/g/t
 • Antoon Schellenscollege: vmbo-onderbouw, voorbereidend op alle leerwegen b/k/g/t
 • Helder havo/vwo: havo- en vwo-onderwijs voor leerlingen met ASS en/of ADHD
 • Praktijkschool Eindhoven: school voor praktijkonderwijs 
 • Sint-Joriscollege: mavo/havo/vwo
 • Vakcollege Eindhoven: vmbo met een basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Wij bieden hiermee alle vormen van regulier voortgezet onderwijs, waardoor er voor iedere leerling een plek op het eigen niveau te vinden is. Daarnaast zijn wij al vijfentwintig jaar één van de grootste aanbieders van onderwijs aan topsporters als onderdeel van de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT) met een verkregen licentie van het Ministerie van OC&W. 
Onze vestigingen mogen zich ook een Academische Opleidingsschool noemen.

Bijzonder aan onze scholen is dat zij zich tegelijkertijd van elkaar onderscheiden naast een sterk besef van wat ze samen delen. Enerzijds hebben de zes vestigingen ieder een eigen gebouw, directeur, onderwijsaanbod, doelgroep en identiteit. Die eigenheid is de laatste jaren doelbewust sterk uitgebouwd en als resultaat daarvan hebben alle scholen een eigen gezicht en karakter, herkenbaar en vertrouwd voor leerlingen, ouders en personeel. 
Anderzijds ervaart elke vestiging een sterke verbondenheid met de vijf andere scholen. Die gaat verder dan alleen praktische zaken als materieel beheer, financiële administratie en gebruik van ICT-voorzieningen, maar betreft vooral de gemeenschappelijke kernwaarden.

Onze verbindende kernwaarden: kansrijk, diversiteit en bijdragen(d)
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en zelfontplooiing van leerlingen in een rijke leer- en leefomgeving. 
De doelen, doelstellingen en onderwijsinhouden verschillen per vestiging van elkaar, maar de visie en missie van de scholengroep is in elke vestiging terug te vinden. In de schoolplannen van de vestigingen komen de verbindende kernwaarden ‘kansrijk’, ‘diversiteit’ en ‘bijdragen(d)’ terug.
Deze kernwaarden zijn ook van toepassing op het onderwijs in de hele scholengroep.
Lees hier ons overkoepelend schoolplan. 

De vestigingsschoolplannen zijn terug te vinden op desbetreffende schoolwebsite (klik op logo's links) en op de website van scholen op de kaart.

Onze missie
Scholengroep Het Plein biedt in zes vestigingen in Eindhoven alle vormen van regulier voortgezet onderwijs. 
Ons handelen is gebaseerd op het morele kompas van de scholengroep. 
In iedere school is de leerling het hart van het onderwijs. 
We leren leerlingen om nu en in de toekomst actief bij te dragen aan de samenleving. 
We omarmen diversiteit en laten leerlingen hun drijfveren onderzoeken, talenten ontwikkelen en dromen waarmaken. 
De school is een kansrijke leer- en leefomgeving, waar we bouwen op de bijdragen van medewerkers, leerlingen en ouders.

De schoolleiding
De scholengroep wordt geleid door de kerndirectie en iedere vestiging door een directeur met één of meer teamleiders. Het Sint-Joriscollege heeft een directeur en een adjunct-directeur. 

 • Scholengroep Het Plein: mw. C. Sebregts (rector), mw. J. Derks (directeur Beheer & Organisatie) 
 • Aloysius De Roosten: mw. E. van den Heuvel (directeur)
 • Antoon Schellenscollege: mw. L. van Vugt (directeur) 
 • Helder havo/vwo: mw. I. van Eijndhoven (directeur)
 • Praktijkschool Eindhoven: mw. L. van Vugt (directeur)
 • Sint-Joriscollege: dhr. P. van den Eijnde (directeur), mw. A. Suelmann (adjunct-directeur) 
 • Vakcollege Eindhoven: dhr. J. Wilbers (directeur)

De kerndirectie en de centrale stafdienst ondersteunen adviseren de vestigingen over beleidsvorming en -uitvoering. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Scholengroep Het Plein is onderdeel van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO, dhr. J. Kusters.

OMO is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs variërend van gymnasium tot praktijkonderwijs. De scholen liggen voornamelijk in Noord-Brabant en bieden goed onderwijs geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. De doelstelling van de scholen is leerlingen een passende startpositie voor het vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij te bieden. De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben ieder een eigen identiteit.

Wilt u meer weten over de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, bekijk dan hun website. U vindt hier ook het jaarverslag, klachtenregeling, integriteitscode en het strategische beleidsplan: Koers 2023

Raad van Advies Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven (SOSE) 
Binnen Eindhoven werken de OMO-scholen Scholengroep Het Plein, het van Maerlantlyceum en het Eckartcollege/Nuenens College op verschillende gebieden samen. De Raad van Advies is een adviesorgaan dat de Samenwerkende OMO-scholen Eindhoven adviseert bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De Raad fungeert als een klankbord voor de schoolleiders op strategische onderwerpen en de ontwikkelrichting van de scholen. Tevens ziet de Raad toe op de maatschappelijke verankering van de scholen in de lokale en regionale gemeenschap. De leden van de Raad zijn personen die geworteld zijn in de Eindhovense en omringende samenleving en hebben affiniteit met de scholen.